Beste rijders,
Ook dit seizoen mogen we weer meedoen aan de verenigingswedstrijd in Heerenveen, georganiseerd door het schaatscircuit.
De wedstrijd begint om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 23:00 uur.
Iedereen met een geldig wedstrijdnummer kan mee doen aan deze wedstrijd.
Voor deze wedstrijd zijn er 3 afstandscombinaties mogelijk:
100/300/500m (€ 21,00)
500/1000m (€ 24,00)
500/1500m (€ 26,00)
Alle inschrijvingen vóór 14 januari 2018 worden geplaatst. Inschrijvingen vanaf 14 januari 2018 komen mogelijk op een reservelijst.
Vragen: hardrijden@ija.nu
Betalingen dienen voor 1 februari binnen te zijn. Heb je niet betaald dan word je vervangen door een deelnemer van de reservelijst.
Graag het totaalbedrag overmaken onder vermelding van je naam en wedstrijdnummer naar
IJssportvereniging Alblasserwaard
NL67RABO0342724002
Weet je je wedstrijdnummer niet, volg deze link: http://bcbreda.nl/langebaan/klassen/
[cforms name=”Heerenveen”]