SPONSORING

SPONSORING2019-02-01T08:16:45+00:00

Welkom op de sponsorpagina van de IJssportvereniging Alblasserwaard
Net als iedere club kan de IJA niet zonder support van trainers, vrijwilligers en sponsoren. Via deze website willen wij sponsorgeld inzamelen om nog meer voor onze leden te kunnen doen en de IJA nog specialer en leuker maken dan dat hij al is!

De Club van 25 & 100
De Club van 25 & 100 is in 2019 opgericht met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van onze led en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofdbestuur en de Sponsorcommissie gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. 
Het lidmaatschap van deze Club van 25 of 100 zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze schaatsvereniging.

Waarom moet je bij deze Club willen horen?
Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed Alle leden moeten op enigerlei wijze profiteren van deze extra financiële middelen Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van de IJssportvereniging Alblasserwaard, zodat aan onze clubleden meer geboden kan worden dan pure ijssportfaciliteiten

Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed?
Voor de bijdrage (25 of 100 euro per jaar) wordt een goed mogelijke besteding gezocht. Leden, bestuur, trainers en vrijwilligers kunnen allen een suggestie doen waar de binnengekomen gelden aan besteed kunnen worden.

Event Sponsoring
Wil je als individu of als bedrijf een evenement sponsoren? Denk hierbij aan het sinterklaasfeest op het ijs, een clubkampioenschap of oefenlessen, dan kun je er voor kiezen om sub of naamsponsor te worden van een evenement. Zo kun je bijvoorbeeld de bloemen of medailles sponsoren bij een clubkampioenschap, of cadeautjes of snoepgoed bij een Sinterklaasfeest. Je naam zal genoemd worden tijdens de verslaggeving van dit evenement op de website en wanneer mogelijk of van toepassing in het clubblad of het digitale scorebord op de ijsbaan in Breda.

Vereniging, Selectie of Teamsponsor
Uiteraard is het ook mogelijk om een team, sectie of de hele club te sponsoren.
Binnen vrijwel iedere club, dus ook de IJA, bestaan er groepen die een extra steuntje in de rug wel kunnen gebruiken om zich bijvoorbeeld nog beter te kunnen profileren binnen de sport.
Denk hierbij aan ondersteuning in materialen, trainingskampen, kleding, etcetera.

Trainers en vrijwilligers zijn vaak dagelijks op vrijwillige en kosteloze basis bezig met deze groepen. Om de mogelijkheden en faciliteiten van deze groepen te vergroten zijn selectie en/of teamsponsoren van harte welkom.
Uiteraard is het ook mogelijk om de hele sectie of vereniging te sponsoren, het sponsorgeld zal volledig ten goede komen aan de groep, sectie of de hele vereniging.

Uiting naar buiten
Zoals u misschien wel weet heeft de IJA er voor gekozen om sponsoruitingen op kleding met de intrede van de nieuwe huisstijl niet meer toe te staan. Dit betreft de trainingsjassen, broeken, marathonpakken en wedstrijdpakken.
Overige sponsoruitingen op mussen, tassen, bidons, etc zijn wel toegestaan.

Hoe ben ik als sponsor dan zichtbaar tijdens bijvoorbeeld trainingen?
Wanneer je sponsor bent van een team, sectie of de hele vereniging, zal de IJA er voor zorgen dat dit breed naar buiten gedragen word. Zo is het mogelijk om sponsoruitingen te plaatsen op het digitale scorebord in Breda. Je (bedrijfs)naam zal dan gedurende de hele dag diverse keren voorbij komen op dit grote bord in combinatie met het door u gesponsorde team, sectie of vereniging en wellicht samen met andere bedrijven die hetzelfde team sponsoren. Daarnaast zal de naam vermeld worden op de website, social media en het clubblad.

Voor aanmelding, vragen en suggesties kun je bij ons terecht. Volg hiervoor de link “Sponsor Worden”

 

Sponsor worden?
Event Sponsoring
Club van 25
Club van 100

Uw naam hier?