De historie van onze vereniging

 

Reeds voordat onze vereniging bestond werd er vanuit de Alblasserwaard geschaatst op de ijsbaan in Utrecht met een groep hardrijders en jeugdleden. Trainen in de avonduren en wedstrijden op de vroege zondagmorgen met vervoer op eigen gelegenheid. Jeugdschaatsen op zaterdagmiddag gezamenlijk met clubs uit de regio Utrecht. Het vervoer werd toen al verzorgd door busonderneming Verschoor. De organisatie was in handen van wijlen Arie Klijn met Co Verbaan als coördinator, alles onder de vlag van de IJsbond Alblasserwaard (YA). 

Gelet op het feit dat er veel geld mee gemoeid was en er geen verantwoording werd afgelegd aan de betrokkenen werd in 1977 besloten een vereniging op te richten waarbij de initialen IJA moesten blijven bestaan, vandaar de naam IJssportvereniging Alblasserwaard. 

Vanaf dat moment groeide de belangstelling en werd al snel besloten om naast de baan in Utrecht met een tweetal bussen voor de jeugd naar de Uithof in Den Haag te gaan. 

In datzelfde jaar werd de Ton Menken-baan in Dordrecht geopend. Dat bood perspectieven: shorttrack, recreatieschaatsen, jeugdschaatsen, hardrijden en kunstschaatsen. Het ledental steeg tot meer dan 1300. 

De sectie kunstrijden is in 1990 opgeheven, omdat het financieel niet meer verantwoord was om door te gaan. De leden van deze sectie zijn overgaan naar een andere kunstrijvereniging. 

Nadat de baan in Breda in gebruik werd genomen is de trainingsgroep en een deel van het jeugdschaatsen verhuisd naar die nieuwe baan. 

Ook in Dordrecht heeft inmiddels een wijziging plaats gevonden. In 2010 is de Sportboulevard geopend en is de Menken-baan met inmiddels de naam Drechtstedenhal gesloten en gesloopt. 

Uit voorgaande blijkt dat er in 45 jaar veel is veranderd. 

– Bert Sluimer