Rotterdam – Jeannette Custers, directeur van KMC Solutions, steunt namens dit ICT specialistenbedrijf de IJA selectie inmiddels alweer zes jaar. De afgelopen maanden heeft zij goed nagedacht over eventuele voortzetting van deze steun.

De huidige sponsorovereenkomst loopt immers in juni van dit jaar af. Vandaag de dag is       (sport-)sponsoring steeds minder vanzelfsprekend. De horizon komt in zicht voor velen, en keuzes moeten worden gemaakt. Gelukkig past schaatsen nog steeds bij het bedrijf vindt zij. Tijdens een prettig gesprek met de ploegbegeleider van de selectie, Gert de Heer, gaf zij nu al aan de aflopende verbintenis te willen voortzetten!

Het resultaat van het gesprek is een hernieuwde verbintenis voor de komende drie jaar. De middelen zullen enigszins beperkt worden, maar binnen de selectie is hier begrip voor. Temeer omdat inzichtelijk is gemaakt hoe het totaal beschikbare sponsorbudget van KMC Solutions, verdeeld moet worden over meerdere ‘steunbetuigingen’. Maar belangrijker nog, dat daar recentelijk een bedrijvenambassadeursschap van Oxfam Novib aan toegevoegd is. De IJA selectie steunt het gedachtengoed van deze organisatie, want net als zij, toont ook de IJA selectie betrokkenheid bij de wereld om hen heen. Derhalve heeft de selectie dan ook meer dan begrip voor kleine aanpassingen in de hernieuwde overeenkomst.

De trainers en ploegleden van de selectie reageerden verheugd op dit vroegtijdig gebrachte nieuws. Zij ervaren als geen ander het belang van de steun van KMC Solutions. Naast hun eigen tomeloze inzet en toewijding (en die van de ouders), draagt ook de ondersteuning van een sponsor voor een deel bij aan hun succesfactor. De IJA selectie zal zich op haar beurt nog meer beraden op sponsoreffectiviteit voor KMC Solutions.

Tussen KMC Solutions en de IJA selectie is door de jaren heen een aangename verhouding ontstaan en is er synergie in visie: sporten is goed voor lichaam en geest, toewijding in een goede sfeer, een juiste manier van communiceren met elkaar en doorzettingsvermogen tonen. De selectie en bestuur van de sectie hardrijden van IJA is blij met de hernieuwde sponsorovereenkomst, en dankt haar sponsor voor het gestelde vertrouwen in de IJssportvereniging Alblasserwaard.

[singlepic id=222 w=320 h=240 float=]