Rotterdam – De Spaanse Kubus, een onmiskenbaar gebouw gelegen op industrieterrein ‘De Spaanse Polder’ te Rotterdam.
Het is de nieuwe locatie van clubselectie hoofdsponsor KMC Solutions, alwaar de selectie begin oktober bijeen kwam voor onder andere de ondertekening van de hernieuwde sponsorovereenkomst.

In februari van dit jaar berichtten wij hier al over. Ruim voor het aflopen van de toen nog lopende overeenkomst, gaf KMC Solutions aan deze overeenkomst te willen verlengen.

 lees het hele verslag…