Weer een nieuw lid van de club van 100! IPCO Power, al zal deze naam wel bekend voorkomen bij vele IJA-ers.

IPCO is een oudgediende in het IJA-sponsorland, de afgelopen jaren heeft IPCO al bijgedragen bij evenementen en in een wat langer verleden zelfs in de sponsoring van de alom bekende rode trainersjassen. Vanaf vandaag zijn ze lid van de club van 100, welkom!

IPCO Power is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in milieuoplossingen voor de petrochemische-, scheepvaart- en energiesector. IPCO Power startte haar activiteiten in 1997. De belangrijkste activiteiten van IPCO Power zijn brandstofverbetering en dampterugwinning.