Tijdens de Algemene Ledenvergadering die afgelopen donderdag 24 september vanwege bekende omstandigheden in klein gezelschap is gehouden, is Jopie Wassink benoemd tot Lid van Verdienste. 

Jopie is al sinds jaar en dag betrokken bij de IJA, in het kunstrijden, zelf actief bij de recreanten, als secretaris en nu al weer jaren lang doet ze de ledenadministratie.
Als iemand deze eer toekomt dan is het zeker ook Jopie!