IJSKOUD het nieuwe jaar in? Exclusief voor de verenigingen die op de Kunstijsbaan
Breda actief zijn, stellen we de ijsbaan open op NIEUWJAARSDAG!!
Op woensdag 1 januari 2014 van 13.00u tot 15.00u kunt u uw rondjes komen schaatsen.

De ijsbaan is dan alleen toegankelijk voor verenigingsrijders, zowel recreanten als
licentiehouders.

Omdat we het nieuwe jaar sportief willen beginnen zijn hieraan geen kosten
verbonden