Zoals al aangekondigd via een nieuwsbrief zal de ALV van donderdag 27/5/2021 niet doorgaan.
De nieuwe datum is donderdag 23/9/2021

Hieronder nogmaals de nieuwsbrief

 


Beste IJA-leden,

We hebben helaas nog steeds te maken met beperkingen als gevolg van Corona. Op basis van de laatste persconferentie van Premier Rutte is er besloten om de ALV als gepland op donderdag 27 mei a.s. niet door te laten gaan. Niet alleen zijn binnenlocaties van horeca-gelegenheden nog dicht, het is ook nog niet mogelijk om met een grote groep samen te komen.

Hierdoor zijn wij als bestuur en vereniging genoodzaakt onze ALV te verzetten.

Graag nodigen wij jullie hierbij uit voor de ALV van donderdag 23 september 2021 om 20.00 uur in Party centrum ’t Hart, Nassaustraat 6 te Hardinxveld Giessendam.

De agenda zal onveranderd blijven.

De stukken zullen enkele dagen voor de ALV per e-mail worden toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld en zijn ook op te vragen bij het bestuur.

We hopen jullie allemaal op 23 september in goede gezondheid weer te zien.

 

Geniet van de zomer,

Met sportieve groet,

Bestuur IJA


ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Uitnodiging ledenvergadering van de IJssportvereniging Alblasserwaard

Op donderdag 23 September 2021
in ‘Partycentrum ’t Hart
Nassaustraat 6
 te Hardinxveld-Giessendam

Aanvang 20.00 uur

In verband met de regelgeving omtrent Covid-19, dient iedereen zich 1 week voor de ALV aan te melden bij het secretariaat: secretariaat@IJA.nu of 06-53350244

2 Dagen vóór datum worden de stukken per e-mail toegestuurd. Enkele exemplaren liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 24 september 2020
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2020-2021
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Financieel verslag 2020-2021
8. Begroting seizoen 2021-2022
9. Verslag van de secties
10. Bestuursverkiezing
– Aftredend en herkiesbaar is Tom Wigman in de functie van voorzitter jeugdschaatsen
– Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Zuiderent in de functie van voorzitter sectie recreatie
– Aftredend en herkiesbaar is Ellen Remmelink in de functie van secretaris
De aanmeldperiode voor eventuele kandidaten c.q. tegenkandidaten is inmiddels gesloten.
11. Rondvraag
12. Vaststelling volgende ledenvergadering (Donderdag 2 juni 2022)
13. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Ellen Remmelink
Secretaris
secretariaat@ija.nu