Beste IJA-leden,

Helaas kan door de huidige Corona-maatregelen de ALV als gepland op donderdag 28 mei a.s. niet doorgaan, niet alleen zijn alle horeca-gelegenheden nog dicht, het is ook nog niet mogelijk om met een grote groep samen te komen.

Hierdoor zijn wij als bestuur en vereniging genoodzaakt onze ALV te verzetten.

Graag nodigen wij jullie hierbij uit voor de ALV van donderdag 24 september 2020 om 20.00 uur in Party centrum ’t Hart, Nassaustraat 6 te Hardinxveld Giessendam.

De agenda zal onveranderd blijven.

De stukken zijn voor de ALV op te vragen bij het bestuur.

We hopen jullie allemaal op 24 september in goede gezondheid weer te zien.

 

Geniet van de zomer,

Met sportieve groet,

Bestuur IJA


ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020


Uitnodiging ledenvergadering van de IJssportvereniging Alblasserwaard

Op donderdag 24 September 2020
in ‘Partycentrum ’t Hart
Nassaustraat 6
te Hardinxveld-Giessendam

Aanvang 20.00 uur

De stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage, of zijn vanaf 2 dagen vóór datum per e-mail op te vragen bij het secretariaat.

 

AGENDA:

  1. Opening
  2. Notulen vergadering 23 mei 2019
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2019-2020
  5. Verslag Kascontrolecommissie
 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 2. Financieel verslag 2019-2020
 3. Begroting seizoen 2020-2021
 4. Verslag van de secties

Pauze

 1. Presentatie over het vrijwilligers-onderzoek door externe spreker
 2. Huldiging sporters + certificaat uitreiking clubrecords
 3. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar is Marjandel Verschoor in de functie Voorzitter
 • Aftredend en herkiesbaar is Paul Winkel in de functie voorzitter van de shorttrack
 • Eventuele kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen worden aangemeld voor 17 september 2020
 1. Rondvraag
 2. Volgende ledenvergadering 27 mei 2021
 3. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Ellen Remmelink
Secretariaat@ija.nu